Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 64/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-23

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 23 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. K., L. K. i U. K. od decyzji Wojewody D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej

II SA/Wr 65/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-23

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 23 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. K., L. K. i U. K. od decyzji Wojewody D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej

IV SA/Po 262/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-10

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tomasz Grossmann po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze sprzeciwu U. im. A. M. w P. od decyzji Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia

II SA/Łd 698/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-18

Dnia 18 lipca 2018 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu D. B. i S. B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Wr 174/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-01

WSA we Wrocławiu w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 1 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwów R. T. i [...] S.A. z siedzibą w K. od decyzji Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 287/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-04

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Matan, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy P. na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości zajętą pod drogę publiczną

II SA/Łd 307/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Dnia 16 maja 2018 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. F. i J. F. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność powiatu

I OZ 887/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Bd 1095/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-11-07

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Renata Owczarzak po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu D. B., J. C., R. M., D. M. od decyzji Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bd 243/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-03-22

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Klotz po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy [...] od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   3