Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 43/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

Skarga Z. B. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia

II SAB/Lu 111/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Koła [...]' w W. U. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 20/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Skarga T.G. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] polegającą na odmowie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego

II SAB/Op 18/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-07

Skarga S. P. na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej