Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Ol 25/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-20

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2020r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 23/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-21

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta E. od decyzji SKO w O. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 24/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-21

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Lipiński po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta E. na decyzję SKO w O. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych