Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Sz 921/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-21

WSA w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Ł. K. od decyzji SKO w S. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Wr 635/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-31

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu R. C. od decyzji SKO we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

III SA/Wr 636/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-31

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu R. C. od decyzji SKO w W. w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholi przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

II SA/Rz 1372/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-20

Skarga KW na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II SA/Rz 32/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-20

Skarga KW na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier poza kasynem gry

II SA/Rz 31/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-20

Skarga KW na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier poza kasynem gry

II GZ 366/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Ol 25/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-20

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2020r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 23/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-21

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta E. od decyzji SKO w O. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 24/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-21

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Lipiński po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta E. na decyzję SKO w O. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych