Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Skarga T.G. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] polegającą na odmowie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego