Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6041 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, ustalanie liczby punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych X

II SA/Sz 921/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-21

WSA w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Ł. K. od decyzji SKO w S. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 25/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-20

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2020r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 23/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-21

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta E. od decyzji SKO w O. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 24/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-21

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Lipiński po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta E. na decyzję SKO w O. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych