Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6046 Inne koncesje i zezwolenia X

III SA/Wr 635/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-31

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu R. C. od decyzji SKO we W. w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

III SA/Wr 636/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-31

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu R. C. od decyzji SKO w W. w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholi przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,