Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 254/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-03

WSA w Gliwicach w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta S. od decyzji Wojewody Śląskiego w przedmiocie udostępnienia danych jednostokowych

II SA/Sz 985/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-29

WSA w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 29 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu A. R. od decyzji Wojewody Z. w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 994/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-23

WSA w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu małoletniego K. R. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego A. R. od decyzji Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SAB/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Skarga T.G. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] polegającą na odmowie udzielenia informacji z akt stanu cywilnego

II SA/Bk 609/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-08

WSA w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. N. od decyzji Wojewody P. w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Sz 986/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-12

WSA w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu małoletniej N. D. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego A. R. od decyzji Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ke 786/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-02-21

WSA w Kielcach w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2019 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu H. K. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 501/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-07-05

WSA w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia w całości decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

II SPP/Sz 132/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-10-12

WSA w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Mysiak po rozpatrzeniu w dniu 20 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. R. od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Szczecinie w sprawie ze sprzeciwu J. R. na decyzję Wojewod...

II SA/Bk 547/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-08-18

WSA w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu D. T. P. i Ł. J. Z. od decyzji Wojewody P. z [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania