Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 682/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-08

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Filipowicz - Kremis po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Burmistrza Gminy M. na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji o wygaszeniu prawa użytkowania (trwałego zarządu) i o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości przez Gminę M. oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

I SA/Wa 2240/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-13

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. M., J. K. i M. K. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Po 879/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-30

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy [...] od decyzji SKO w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu K.W. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

VIII SA/Wa 748/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-04-16

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze sprzeciwów M. M., A. M. na decyzję Wojewody [...] z [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Op 65/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-27

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Starosty Prudnickiego na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia prawa trwałego zarządu

I SA/Wa 1678/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-11

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. R. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Kr 884/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-11-10

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Człowiekowska po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy Olkusz od decyzji SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości

I SA/Po 562/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-10-13

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy Ł. na decyzję SKO z dnia[...] sierpnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Po 560/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-10-13

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rennert po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze sprzeciwu Gminy Ł. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2