Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 252/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-21

Dnia 21 maja 2019 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Z. S. i T. S. oraz Z. G. i W. G. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego poprzez wykonanie rowu odbierającego wody spływające

II SA/Lu 336/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-09-04

WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. P. od decyzji SKO w przedmiocie zmiany stanu wód na gruncie

II SA/Sz 365/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-07-30

WSA w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka - Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu R. T. od decyzji SKO w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

II SA/Lu 69/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-10

WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Grymuza po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. G., A. G., M. S., M. S., D. B., R. B., E. G., M. K. i R. K. od decyzji SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Ol 990/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-12-18

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2019r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Burmistrza na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na działce

II SA/Lu 368/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-10-02

2 października 2019 r. WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz po rozpoznaniu 2 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwów M. G. i A. G. oraz M. S. i M. S. od decyzji SKO z [...] maja 2019 r., znak: [...], w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gl 776/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-11-25

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Matan po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. K. od decyzji SKO w Katowicach w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Sz 860/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-26

WSA w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu H. L. na decyzję SKO w K. w przedmiocie odstąpienia od nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

IV SA/Wa 1195/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-26

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. K. i M. K. od decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego
1   Następne >   3