Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Skarga M. G., R. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

I SA/Ol 104/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Skarga M. G. R. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

I SA/Gd 1399/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Skarga A.Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od spadków i darowizn

III SA/Wa 2812/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty oraz umorzenia odsetek od zaległości podatkowych

I SA/Sz 866/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania podatkowego

I SA/Wr 173/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-18

Skarga T.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako osoby trzeciej za zaległości w podatku od towarów i usług za sierpień 2011 r.

I SA/Łd 990/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-04

Skarga A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r.

II FZ 304/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...] w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I SA/Op 341/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Skarga E. Ś., S. Ś. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r.

I SA/Op 340/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Skarga E. Ś., S. Ś. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2010 r.
1   Następne >   +2   5