Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bd 491/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-17

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Gminy [...] od decyzji SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Gl 345/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-10

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 10 czerwca 2019 r. sprawy ze sprzeciwu J. J. oraz E. J. od decyzji SKO w Częstochowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 720/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-10-31

WSA w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący asesor sądowy WSA Marcin Kojło (spr.), , , po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 października 2019 r. sprawy ze sprzeciwu Gminy S. od decyzji SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

III SA/Kr 72/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-29

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 stycznia 2020 r. w sprawie ze sprzeciwu J. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany danych ewidencyjnych

II SA/Sz 330/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-30

WSA w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj po rozpatrzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. S. i A. I. na decyzję Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w przedmiocie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

I OZ 605/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zmiany danych ewidencyjnych określających przebieg granicy działki

III SA/Gd 401/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-06-12

WSA w Gdańsku w składzie Przewodniczący Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. T. od decyzji SKO w S. z 16 stycznia 2020 r., sygn. akt [...] w przedmiocie postępowania rozgraniczającego