Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Sz 181/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-05

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Burmistrza P. - Z. od decyzji SKO w K. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów

II SA/Bk 219/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-29

WSA w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwów Powiatu. S., T. 'Z. S.' w S. i T. O. P. w W. od decyzji SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia i przekazującej sprawę do ponownego r...

II SA/Bd 662/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-12

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Klotz po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu D. R. od decyzji SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Sz 928/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-28

WSA w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka - Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu B. K. od decyzji SKO w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Sz 927/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-28

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka - Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu G. N. od decyzji SKO w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Sz 73/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-07

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. S., K. P., A. O. na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oddala sprzeciw.

VIII SA/Wa 642/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w sprawie ze sprzeciwu Starosty [...] na decyzję SKO z [...] lipca 2018 r. znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu

IV SA/Po 804/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-18

WSA w Poznaniu w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Józef Maleszewski po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Z. P., P. T., M. Z., A. G., D. A., K. K., I. W. - P. , G. K., W. K., B. D. - L. , H. D., Z. M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

IV SA/Po 804/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-20

WSA w Poznaniu w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Józef Maleszewski po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Z. P., P. T., E. P., M. Z., A. G., D. A., M. B., K. K., W. Ć., A. L., M. S., A. K., H. M., P. D., I. W. - P. , G. K., W. K., B. D. - L. , H. D., H. K., P. D., Z. M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych...

II SA/Ol 783/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-11-20

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 listopada 2018 r. sprawy ze sprzeciwu S. R. od decyzji SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   5