Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 42/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-26

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu D. N. i Z. N. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1560/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska - Baran po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu D. P. na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1323/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rząsa (spr.) po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Miasta J. od postanowienia SKO w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 482/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-09

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Wichrowski po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu G. Ś. na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Gd 273/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-18

WSA w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta Miasta od decyzji Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SA/Po 352/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-15

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Asesor sądowy WSA Katarzyna Witkowicz-Grochowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu W. S. od decyzji SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Łd 504/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-15

Dnia 15 czerwca 2018 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. P. od decyzji SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Po 677/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-29

II SA/Po 677/18 POSTANOWIENIE Dnia 29 sierpnia 2018 r. WSA w Poznaniu w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu V. G. od decyzji SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Ol 444/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-20

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E S.A. Oddział w O na decyzję SKO w O w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Sz 686/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-10

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. Z. i D. Z. oraz B. O. i K. O. od decyzji SKO w S. w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   7