Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 602/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-25

Wniosek w sprawie zastrzeżeń do uproszczonego planu urządzenia lasu

II SA/Bd 703/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-19

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grzegorz Saniewski po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A.M.-P. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bd 704/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-23

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Leszek Tyliński po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. M. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bd 622/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-03

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Wichrowski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. M. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bd 621/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-19

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grzegorz Saniewski po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A.M.-P. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bd 613/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-03

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Wichrowski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. M. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bd 702/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-23

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Piechowiak po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. M.-P. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bd 712/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-23

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Piechowiak po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. M.-P. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bd 611/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-19

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grzegorz Saniewski po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A.M.-P. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bd 713/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-19

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grzegorz Saniewski po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A.M.-P. od decyzji SKO w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
1   Następne >   +2   6