Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 97/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-11

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Z. D. od decyzji Dowódcy Garnizonu [...] z [...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby