Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SO/Sz 12/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-05

WSA w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Barbara Gebel po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu D. R. od zarządzenia starszego referendarza sądowego pozostawiającego wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania

II SA/Sz 683/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-15

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 646/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-10

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Prezydenta [...] od decyzji SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego