Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1701/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-20

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś - Rosińska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. N. od decyzji Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej opłatę za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia