Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OZ 263/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną do celów łowieckich

II SA/Rz 1438/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-13

Dnia 13 stycznia 2020 roku WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Kamiński po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2020 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. S. od decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń cięciwową

II SA/Wa 317/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-11

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej