Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Po 24/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-20

Skarga Zakładu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 388/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia