Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Wa 43/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

Skarga Z. B. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia

II SO/Sz 21/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-22

skargą na Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wezwania do opłaty, bez rozpoznania

II SO/Rz 23/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-03

Skarga K. S. na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego

I OZ 1146/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SPP/Go 95/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-22

Skarga I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za III kwartał 2013 r.