Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Wa 43/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

Skarga Z. B. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia