Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 211/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-24

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wegner po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. W. od decyzji Prezesa Nagrodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia