Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 569/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności obszarowych na 2007 rok postanowił : odrzucić sprzeciw.

V SA/Wa 298/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania

III SA/Łd 273/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-13

Skarga E. R. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2015 rok

III SA/Wr 114/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-19

Skarga Z. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji Programu Rolnośrodowiskowego sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego , sygn. akt III SA/Wr 114/18 w przedmiocie pozostawieni wniosku bez rozpoznania

VIII SA/Wa 409/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-14

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze sprzeciwu A. M. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pomocy finansowej ze środków unijnych postanowił :

VIII SA/Wa 410/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-14

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze sprzeciwu A. M. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pomocy finansowej ze środków unijnych postanowił :

VIII SA/Wa 408/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-14

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze sprzeciwu A. M. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie pomocy finansowej ze środków unijnych postanowił :

III SA/Po 450/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-12

Dnia 12 września 2018 roku WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Górecka po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu X na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej odmowy zmiany danych w ewidencji producentów rolnych i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawi...

VIII SA/Wa 149/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-27

Skarga S. W. na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

V SA/Wa 1552/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-26

Skarga E. Sp. z o.o. w B. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania
1   Następne >   3