Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Gl 1497/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności obiektu budowlanego w kwestii zażalenia M. J. na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 1497/13

VII SA/Wa 1354/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

II SA/Wr 276/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-30

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 285/05

VII SA/Wa 2641/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2202/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 255/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego

VII SA/Wa 2148/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1247/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy post...

II OZ 34/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy pos...
1   Następne >   +2   +5   +10   100