Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 688/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa na pos...

I OZ 1769/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decy...

I OZ 1003/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. W. na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1796/12

I OZ 1842/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności gruntu