Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1021/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach utrzymującego w mocy postanowienie Starszego Referendarza Sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1366/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Kr 1201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] znak: [....] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 1753/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [..] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości

II SA/Bk 251/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia term...

II SA/Kr 1201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administrsacyjnego w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] znak: [....] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] znak: [....] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] znak: [....] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] z dnia 13 sierpnia 201 5r. znak: [....] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1201/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] znak: [....] w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   3