Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 514/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 540/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 1406/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podzi...