Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 615/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi D. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Lublina

I OZ 281/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 717/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucające zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucającego skargę D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Od...

I OZ 659/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję zarządu Miasta Lubina Nr [...] w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów oraz uchylenia decyz...

I OZ 1140/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 359/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy...

I OZ 196/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2397/11

I OZ 987/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaopiniowania proponowanego podziału nieruchomości

I OZ 885/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi T. S. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. , nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na nieruchomości obiektów

I OZ 765/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 odrzucające zażalenie A. U. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 o oddaleniu odwołania A. U. od zarządzenia Przewodniczącej składu orzekającego , sygn. akt II SA/Ol 933/09 oddalającego wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy ..
1   Następne >   +2   +5   11