Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-24

Zażalenie na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek