Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 205/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek zażalenia z dnia [...] r. na zarządzenie z dnia [...] r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego