Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków