Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1091/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-07

Zażalenie na pismo WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia nr '[...]' w przedmiocie przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Bd 679/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Książkach , nr XXXIII/153/13 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Sz 647/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice nr XVII/190/2013 w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice

II SA/Sz 647/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-13

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kozielice w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice