Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1360/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg F. M., J. S., Z. B., B. B., E. G. i W. G., S. P., S. S. i L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odmowy wstrzymania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg F. M., J. S., Z. B., B. B., E. G. i W. G., S. P., S. S. i L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1465/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. M. oraz T. B. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Skarga zażalenia J. L., E. L. oraz J. L. na postanowienie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1528/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 960/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 2637/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
1   Następne >   2