Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie scalenia gr...

II SA/Kr 460/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OZ 1022/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Podlaskiego w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi ty...

II OZ 1023/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Podlaskiego w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SAB/Bk 93/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę P. w przedmiocie zaniechanie i niezakończenie postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi tylko w przedmiocie zmniejszonej wielkości powierzchni działki ziemi

II SAB/Bk 93/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-04

Sprawa ze skargi K. K., E. Ch., S. M. Cz. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę P. w przedmiocie zaniechanie i niezakończenie postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi tylko w przedmiocie zmniejszonej wielkości powierzchni działki ziemi