Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SAB/Gl 8/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w G. w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

II SA/Wa 586/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 586/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-17

Zażalenie na zarządzenie sędziego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wni...

II SA/Wa 1219/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego

I OZ 38/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Szczecinie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności...

II SA/Sz 1062/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-01-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 1207/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

II SA/Sz 1208/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zwolnienia i wyznaczenia na stanowisko służbowe.

IV SA/Wr 398/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 1062/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na postanowienie nr [...] Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   29