Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

III SA/Gd 248/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-02

Skarga A. J. K. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Gd 248/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Gd 248/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Gd 248/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-04

Skarga A. J. K. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Gd 248/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Gd 848/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza B.