Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Lu 1094/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego, w zakresie zażalenia skarżącego na postanowienie

III SA/Lu 112/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej nr [...] w sprawie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym - w zakresie zażalenia pełnomocnika skarżącej na postanowienie w sprawie kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Lublinie sygn. akt III SA/Lu 112/08;

III SA/Lu 989/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie odmowy zwrotu cła

III SA/Lu 20/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w nieokreślonym przedmiocie

III SA/Lu 747/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Lu 180/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie o odmowie uzupełnienia wyroku Sądu w zakresie kosztów postępowania

III SA/Lu 180/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym dotyczącym nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodu osobowego w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie sygn. akt: III SA/Lu 180/08, w przedmiocie kosztów postępowania

III SA/Lu 180/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego

III SA/Lu 1094/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego, w zakresie zażalenia uczestnika postępowania

III SA/Lu 1740/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego
1   Następne >   2