Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie oku, sygn. akt II SA/Rz 634/07 oddalającego skargę J. P. na uchwałę Rady Gminy L. oku, nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 321/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego