Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II OZ 890/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego Nr RR.V.LT-7119-66-3/03 w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budowli

II OZ 1046/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego p o s ...

II OZ 556/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II OZ 202/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia

II OZ 243/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt 7/IV SA 5023/03 o oddaleniu wniosku T. i K. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata oraz zażalenia T. i K. P. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt 7/IV SA 5023/03 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Admin...

OSK 1378/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w L. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu operatu opisowo

II OZ 236/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie wsz...

II OZ 237/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

II OZ 186/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 589/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   3