Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bk 287/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 187/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści odrzucić zażalenie.

IV SA/Wr 498/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 1255/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr (...) w przedmiocie wymeldowania

VIII SA/Wa 180/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Wr 399/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-26

Skarga M. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały, zażalenia M. S. ,

II SAB/Gl 68/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi S. U. na bezczynności Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o zmianie kolejności imion

II SA/Gl 544/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wymeldowania w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 544/06

II SA/Bk 438/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody P. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 420/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   34