Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Bd 243/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 399/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi

II OZ 57/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie anulowania materialno