Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Wr 399/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-26

Skarga M. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały, zażalenia M. S. ,

II SA/Gl 544/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wymeldowania w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 544/06

II SA/Bk 438/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody P. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

SA/Rz 2001/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ke 345/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania

III SA/Kr 103/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

III SA/Kr 94/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 974/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Kr 793/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-20

Zażalenie na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1228/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania na pobyt ...
1   Następne >   3