Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bk 287/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 187/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści odrzucić zażalenie.

III SA/Wr 389/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-23

Skarga T. D. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania L. D.

II SA/Bd 487/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wr 187/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. Sz. na Prezydenta L. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w L. w przedmiocie ukarania za niewydanie dowodu osobistego z wpisem określonej treści

II SA/Gl 282/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 282/10

II SA/Gl 483/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 483/09 o odrzuceniu zażalenia

II SA/Gl 1228/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II SA/Gl 909/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-28

skarg B. S., J.S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażaleń B. S., J. S. i J. S. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 909/08

II SA/Gl 1061/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii zażalenia uczestnika postępowania małoletniego A. G. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1061/08
1   Następne >   3