Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Wr 389/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-23

Skarga T. D. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania L. D.

II SA/Gl 909/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-12

skarg B.S., J. S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 909/08