Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 1228/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

II SA/Gl 484/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 483/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 483/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II OZ 517/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w prze...

II OZ 574/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zameldowania

II SA/Sz 988/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania