Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 701/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II OZ 629/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie zameldowania na pobyt cza...