Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 483/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 483/09 o odrzuceniu zażalenia

II SA/Gl 484/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 484/09 odrzucające zażalenie A. K. - K. na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 484/09 odrzucające skargę kasacyjną A. K. - K. od postanowienia WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 484/09 odrzucającego skargę A. K. - K. na decyzję Wojewody...