Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ol 59/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/Ol 59/10 oddalającego skargę H.O. na decyzję Wojewody z dnia '[...]' nr '[..]' w przedmiocie wymeldowania