Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 259/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie odmowy sprostowania z urzędu treści aktu zgonu

II OZ 1128/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa

II SA/Rz 720/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego